Projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

opis działań

aktualności

zamówienia

ALPY  KARPATOM

galeria

 

UWAGA

Zapraszamy na nową stronę realizacji projektu

 

www.madeinkarpaty.org

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Ze względu na przedłużającą się ocenę wniosków złożonych do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości nastąpiła zmiana terminów planowanych spotkań informacyjnych dotyczących uruchomienia partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką.

 Spotkania informacyjne rozpoczną się w połowie maja 2013 roku.

 Na spotkania zapraszamy wszystkich lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników, instytucje i organizacje.

Chętni mogą zgłaszać się w Biurze projektu – Sanok Rynek 15

Także telefonicznie 13 46 304 44

Lub przez email – rigsanok@pro.onet.pl

 

 

 

 

 

W drugim tygodniu maja 2013 roku Regionalna Izba Gospodarcza planuje zorganizowanie imprezy  pod nazwą: „Galicyjska Wiosna” prezentacje produktów lokalnych.

 

Impreza zostanie przygotowana przy współudziale Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i odbędzie się  w najnowszym sektorze muzeum na „Galicyjskim rynku”

 Zaplanowano wystawę i sprzedaż kwiatów i sadzonek, prezentacje lokalnego rękodzielnictwa, występy zespołów, pokazy rzemieślników.

Wybrani uczestnicy wystawy będą mogli skorzystać z oferty projektu  „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Działanie projektowe pod nazwą „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką” będzie dotyczyło stworzenia narzędzi marketingowych, kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych.

Zapraszamy lokalnych producentów i rzemieślników do udziału w imprezie

 

 

 

Przypominamy, że w zakładce ZAMÓWIENIA można zapoznać się z zamówieniami na dostawę towarów i usług - potrzebnych do realizacji projektu

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego uruchomione zostały działania  zmierzające do realizacja zadania „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu  pod wspólna marką” realizowanego w ramach projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Przedsięwzięcia będą realizowane na górskich częściach powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego przez lokalne instytucje pozarządowe. Zadanie jest funkcjonalnie powiązane z pozostałymi elementami projektu „Alpy Karpatom”
Założono okres 18 miesięcy na realizację zadania. Działania będą wspierać rozwój gospodarcz
y
 

Zgodnie z umową dofinansowanie działań wyniesie nie większej niż 191 227 CHF liczone w PLN zgodnie z Artykułem 10, ust. 1.  koszty kwalifikowane w kwocie nie wyższej niż 538 113 PLN