CZŁONKOWIE ZARZĄDU wybrani w 2016

Imię i Nazwisko Funkcja Lat w zarządzie

Wiesław Kijowski Prezes 19
Iwona Moczarny Wiceprezes 1
Kmieć Bogusław Wiceprezes 1
Bolesława Witkowska Członek Zarządu 5
Jan Wilk Członek Zarządu 5
Zenon Długosz Skarbnik 14
Jan Biega Członek Zarządu 9
     

Zarząd RIG-u nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje

PRACOWNICY ETATOWI


Imię i Nazwisko Stanowisko

Bogusław Połdiak dyrektor
Wioletta Praisner asystent dyrektora
   
   

EKSPERCI WSPÓŁPRACUJĄCY


Imię i Nazwisko Dziedzina wiedzy

Robert Maciaszek marketing
Teresa Latoś doradztwo ZUS
Lucyna Szelest rejestrowanie podmiotów
gospodarczych
Grażyna Krasicka doradztwo bankowe
Jan Biega licencjonowany
doradca podatkowy
Tadeusz Szałankiewicz Sieć MADE  IN  KARPATY
   
   

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY


Imię i Nazwisko Dziedzina wiedzy

Jan Hołubowski przepisy p. poż.
Maciej Mermer szkolenia ZUS
Anna Bat szkolenia z zakresu księgowości
   
   

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku
została zarejestrowana 6 października 1993 roku
przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Gospodarczy Wydział V w rejestrze Izb Gospodarczych.

Wpis do KRS-0000066732 –
Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

RIG jest wpisana do Ewidencji Placówek Niepublicznych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, a od maja 2005 roku RIG jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, jak i dla tych, prowadzących już działalność gospodarczą prowadzone jest bezpłatnie jako realizacja zadań statutowych.

 W listopadzie 2012 Minister Edukacji Narodowej dokonał wpisu Regionalnej Izby Gospodarczej do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem rejestru 56196